PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt op 23 januari 2021

Dank u voor uw keuze om deel uit te maken van onze community bij Vers & Vers B.V. (“Bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze”). Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Als u vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring, of over onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via info@versenvers.nl.

Wanneer u gebruik maakt van onze mobiele applicatie, al naar gelang het geval (de “App”) en meer in het algemeen, gebruik maakt van een van onze diensten (de “Diensten”, waaronder de App), waarderen wij het dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. We hopen dat u de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waar u het niet mee eens bent, verzoeken wij u het gebruik van onze diensten onmiddellijk te staken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die via onze Diensten wordt verzameld (waaronder, zoals hierboven beschreven, onze App), evenals op alle gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, omdat het u helpt te begrijpen wat wij doen met de informatie die wij verzamelen.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
2. HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?
3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?
4. MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDEELD?
5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNIEKEN?
6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
8. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
10. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES
11. HEBBEN DE BEWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
12. MAKEN WE EEN UPDATE VAN DIT BERICHT?
13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BERICHT?
14. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?
15. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

1. Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.
Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de App, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de App of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.
De persoonlijke informatie die wij verzamelen is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de App, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:
Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. We verzamelen namen; telefoonnummers; e-mailadressen; postadressen; contactvoorkeuren; factuuradressen; betalingsinformatie; en andere soortgelijke informatie.
Betalingsgegevens. We kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de beveiligingscode die bij uw betaalinstrument hoort. Alle betalingsgegevens worden door Mollie opgeslagen. U kunt hun privacyverklaring(en) hier vinden: https://www.mollie.com/nl/privacy.
Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt moet waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze persoonlijke informatie.

Informatie die automatisch wordt verzameld
Kortom: Sommige informatie – zoals uw Internet Protocol (IP) adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze App bezoekt.
We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de App bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens) maar kan informatie over het apparaat en het gebruik bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze App gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze App te waarborgen en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.
Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie door middel van cookies en soortgelijke technologieën.
De informatie die wij verzamelen omvat:
Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de App. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratie-informatie.
Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kunnen zijn. Hoeveel informatie we verzamelen is afhankelijk van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de App. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie (op basis van uw IP-adres) vertellen. U kunt ervoor kiezen om ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw Locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Let wel, als u ervoor kiest om zich af te melden, is het mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Services niet kunt gebruiken.

Informatie verzameld via onze App
In het kort: We verzamelen informatie over uw mobiele apparaat, pushmeldingen, wanneer u onze App gebruikt.
Als u onze App gebruikt, verzamelen we ook de volgende informatie:
Gegevens van mobiele apparaten. Wij verzamelen automatisch informatie over uw mobiele apparaat (zoals uw mobiele apparaat-ID, model en fabrikant), besturingssysteem, versie-informatie en systeemconfiguratie-informatie, apparaat- en applicatie-identificatienummers, browsertype en -versie, hardwaremodel internetprovider en/of mobiele provider, en Internet Protocol (IP)-adres (of proxyserver). Als u onze App gebruikt, kunnen we ook informatie verzamelen over het telefoonnetwerk dat is gekoppeld aan uw mobiele apparaat, het besturingssysteem of platform van uw mobiele apparaat, het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat en informatie over de functies van onze App die u hebt gebruikt.
Push-meldingen. We kunnen verzoeken om u push-meldingen te sturen met betrekking tot uw account of bepaalde functies van de App. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dit soort communicatie, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw apparaat.
Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze App te handhaven, voor het oplossen van problemen en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

2. HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?
In het kort: Wij verwerken uw informatie voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de nakoming van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.
Wij gebruiken persoonlijke informatie die via onze App wordt verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop wij ons baseren naast elk hieronder genoemd doel.
We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:
Om het aanmaken van een account en het inloggen te vergemakkelijken. Als u ervoor kiest om uw account bij ons te koppelen aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), gebruiken we de informatie die u ons heeft laten verzamelen van die derde partijen om het aanmaken van een account en het inlogproces voor de uitvoering van het contract te vergemakkelijken.
Om getuigenissen te plaatsen. We plaatsen getuigenissen op onze App die persoonlijke informatie kunnen bevatten. Voordat we een getuigenis plaatsen, zullen we uw toestemming vragen om uw naam en de inhoud van de getuigenis te gebruiken. Als u uw testimonial wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@versenvers.nl en zorg ervoor dat u uw naam, de locatie van uw testimonial en uw contactgegevens vermeldt.
Vraag feedback. We kunnen uw informatie gebruiken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze App.
Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw informatie gebruiken om de communicatie tussen gebruikers onderling mogelijk te maken met de toestemming van elke gebruiker.
Om gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie gebruiken om onze account te beheren en om deze in orde te houden.
Om u marketing- en promotiecommunicatie te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u naar ons stuurt, gebruiken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Wanneer u bijvoorbeeld interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze App, zich inschrijft voor marketing of anderszins contact met ons opneemt, zullen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing e-mails (zie de “WAT BIJ UW PRIVACYRECHTEN” hieronder).
Lever gerichte reclame aan u. Wij kunnen uw informatie gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en reclame te ontwikkelen en weer te geven (en om samen te werken met derden die dat doen), afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten.

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?
In het kort: Wij delen informatie alleen met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen, of om zakelijke verplichtingen na te komen.
Wij kunnen uw gegevens die wij in ons bezit hebben, verwerken of delen op basis van de volgende wettelijke basis:
Toestemming: We kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken.
Legitieme belangen: We kunnen uw gegevens verwerken als het redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.
Uitvoering van een contract: Wanneer we een contract met u hebben afgesloten, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw gegevens openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, bijvoorbeeld als reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (ook als reactie op openbare autoriteiten om te voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of de wetshandhaving).
Vitale belangen: We kunnen uw informatie openbaar maken wanneer we denken dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, verdenkingen van fraude, situaties waarin sprake is van mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarbij we betrokken zijn.
Meer in het bijzonder kan het nodig zijn dat we uw gegevens verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:
Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
Verkopers, consultants en andere derde partijen. Wij kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: verwerking van betalingen, analyse van gegevens, levering van e-mail, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. Wij kunnen geselecteerde derden toestaan om tracking technologie op de App te gebruiken, waardoor zij namens ons gegevens kunnen verzamelen over hoe u in de loop van de tijd met onze App communiceert. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en te traceren, de populariteit van bepaalde inhoud, pagina’s of functies te bepalen en een beter inzicht te krijgen in online activiteiten. Tenzij beschreven in deze kennisgeving, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij uw informatie niet met derden voor hun promotionele doeleinden. Wij hebben contracten met onze gegevensverwerkers, die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke informatie kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Ook zullen zij uw persoonlijke informatie niet delen met andere organisaties dan wij. Zij verbinden zich er ook toe de gegevens die zij namens ons bewaren te beschermen en te bewaren gedurende de periode dat wij de opdracht geven.

4. MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDEELD?
In het kort: Wij delen alleen informatie met de volgende derden.
Wij delen en geven uw informatie alleen door aan de volgende derden. We hebben elke partij gecategoriseerd zodat u het doel van onze gegevensverzameling en -verwerking gemakkelijk kunt begrijpen. Als wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming en u wilt uw toestemming intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de onderstaande paragraaf “HOE KAN U OVER DEZE KENNIS TE CONTACTEREN?
Functionaliteit en optimalisatie van de infrastructuur
Amazone-webdiensten (Privacy Beleid EN)
Mollie (Privacy Beleid)
Facebook Social Plugins (Privacy Beleid)
Google Analytics (Privacy Beleid)
TestFlight (Terms)
Ecwid (Privacy Beleid)

5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNIEKEN?
In het kort: We kunnen cookies en andere traceertechnologieën gebruiken om uw gegevens te verzamelen en op te slaan.
We kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie Notice.

6. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?
In het kort: Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze mededeling vereist dat wij uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.
Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up archieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.
We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze beveiligingen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via het internet of informatieopslagtechnologie worden gegarandeerd dat deze 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan, en uw informatie op onjuiste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze App op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de App binnen een beveiligde omgeving.

8.  VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen aan kinderen onder de 18 jaar.
We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen onder de 18 jaar. Door de App te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en dat u instemt met het gebruik van de App door een dergelijke minderjarige. Indien wij vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen wij het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u op de hoogte bent van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@versenvers.nl.

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte, heeft u rechten die u meer toegang geven tot en controle over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account te allen tijde herzien, wijzigen of beëindigen.
In sommige regio’s (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, om de overdraagbaarheid van gegevens te beperken. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek te doen, kunt u de onderstaande contactgegevens gebruiken. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Indien wij op uw toestemming vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.

Indien u een ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte en u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. U vindt hun contactgegevens hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Als u in Zwitserland woont, vindt u de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar info@versenvers.nl.

Accountgegevens
Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u dat doen:
Contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.
Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij uw account en informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. Het is echter mogelijk dat we bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij eventuele onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.
Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u dat liever doet, kunt u meestal uw browser zo instellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze App. Om u af te melden voor op interesse gebaseerde reclame door adverteerders op onze App, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/.
Opt-out van e-mailmarketing: U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing e-mail lijst door te klikken op de afmeldingslink in de e-mails die wij sturen of door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens. U wordt dan van de marketing-e-maillijst verwijderd – we kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde e-mails te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken, of voor andere niet-marketingdoeleinden. Als u zich anders wilt afmelden, kunt u dat doen:
Contact met ons opnemen met behulp van de verstrekte contactgegevens.

10. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten bewaken en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologienorm voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat uw keuze om niet online te worden gevolgd automatisch communiceert. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

11. MAKEN WE UPDATES VAN DEZE MEDEDELING?
In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving updaten als dat nodig is om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte brengen door een duidelijk zichtbare kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw informatie beschermen.

13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op info@versenvers.nl of per post naar:
Vers & Vers B.V.
Gebroken Meeldijk 52
Barendrecht, Zuid-Holland 2991 VD
Nederland

12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?
Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land kunt u het recht hebben om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, deze informatie te wijzigen of in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Om te verzoeken uw persoonlijke informatie in te zien, bij te werken of te verwijderen, gaat u naar: versenvers.nl/data-verzoek. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.